regulations

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO https://www.kombokolor.com

Sprzeda偶 za po艣rednictwem sklepu internetowego realizuje firma KOMBOKOLOR IZABELA JANKOWSKA, Prokowskie Chr贸sty Rybacka 20A, 83-300 Kartuzy, firma wpisana do Centralnej Ewidencji Dzia艂alno艣ci Gospodarczej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki, Numer NIP 5841335813, Numer REGON 220494405.

 

Spis tre艣ci

 • 1 Postanowienia og贸lne
  搂 2 艢wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮
  搂 3聽Zawarcia umowy sprzeda偶y
  搂 4聽P艂atno艣膰, dostawa, odbi贸r聽towar贸w
  搂 5聽Dane osobowe
  搂 6聽Reklamacje
  搂 7聽Odst膮pienia od umowy
  搂 8聽Informacje dodatkowe

 

 • 1 Postanowienia og贸lne:
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej 鈥濺egulaminem”) 聽okre艣la zasady korzystania ze Sklepu internetowego dost臋pnego pod adresem https://www.kombokolor.com (zwanego dalej 鈥濻klepem internetowym鈥) 聽i w szczeg贸lno艣ci reguluje:
 1. warunki zawierania i wykonywania um贸w sprzeda偶y;
 2. warunki 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮;
 3. zasady korzystania przez konsument贸w z prawa do odst膮pienia od umowy bez podania przyczyny;
 4. zasady i tryb post臋powania reklamacyjnego.
 1. Definicja poj臋膰 u偶ytych w Regulaminie:
 1. Sklep internetowy鈥 platforma sprzeda偶y dost臋pna pod adresem internetowym https://www.kombokolor.com;
 2. Us艂ugodawca, Sprzedawca, Administrator danych 鈥 KOMBOKOLOR IZABELA JANKOWSKA, Prokowskie Chr贸sty Rybacka 20A, 83-300 Kartuzy, firma wpisana do Centralnej Ewidencji Dzia艂alno艣ci Gospodarczej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki, Numer NIP 5841335813, Numer REGON 220494405;
 3. Klient 鈥 osoba albo jednostka organizacyjna, kt贸ra korzysta z us艂ugi 艣wiadczonej drog膮 elektroniczn膮 przez Us艂ugodawc臋, lub osoba albo jednostka organizacyjna, kt贸ra chce zawrze膰 lub zawar艂a umow臋 sprzeda偶y ze Sprzedawc膮. Klientem Sklepu internetowego mo偶na zosta膰 je艣li spe艂nia si臋 warunki okre艣lone w 搂 1.3 Regulaminu;
 4. Konsument– osoba fizyczna dokonuj膮ca z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮;
 5. Zam贸wienie 鈥 wyra偶enie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawid艂owe z艂o偶enie Zam贸wienia przez Klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas sk艂adania Zam贸wienia/Rejestracji adres mailowy wiadomo艣ci mailowej potwierdzaj膮cej otrzymanie Zam贸wienia;
 6. Us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 鈥 bezp艂atna us艂uga polegaj膮ca na: prowadzeniu Konta Klienta (w przypadku Klient贸w zarejestrowanych) i udost臋pnieniu Klientom formularza zam贸wienia. W razie w膮tpliwo艣ci uznawa膰 si臋 b臋dzie, 偶e za Us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮 uznaje si臋 r贸wnie偶 wszelkie czynno艣ci, kt贸re Us艂ugodawca b臋dzie wykonywa艂 w celu prawid艂owej obs艂ugi proces贸w podanych w zdaniu pierwszym;
 7. Cena 鈥 cena, jak膮 Klient Sklepu internetowego zobowi膮zany b臋dzie do zap艂aty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzeda偶y;
 8. Dostawa 鈥 聽powierzenie przez Sprzedawc臋 produkt贸w przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Dostaw臋 swoich produkt贸w Sprzedawca powierza wy艂膮cznie wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadz膮cym w tym zakresie profesjonaln膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮;
 9. Koszyk 鈥 elektroniczny formularz udost臋pniony przez Us艂ugodawc臋 w Sklepie internetowym, za pomoc膮 kt贸rego Klient dokonuje wyboru produkt贸w w celu z艂o偶enia Zam贸wienia;
 10. Konto Klienta 鈥 Us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 b臋d膮ca oznaczonym indywidualn膮 nazw膮 (loginem) i has艂em podanym przez Klienta zbiorem zasob贸w w systemie teleinformatycznym Us艂ugodawcy, w kt贸rym gromadzone s膮 dane podane przez Klienta oraz informacje o z艂o偶onych przez niego Zam贸wieniach w Sklepie internetowym;
 11. Rejestracja 鈥 utworzenie w systemie Sklepu Internetowego Konta Klienta. W celu dokonania Rejestracji nale偶y wype艂ni膰 formularz rejestracyjny. Prawid艂owe wype艂nienie formularza rejestracyjnego skutkowa膰 b臋dzie wys艂aniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomo艣ci mailowej informuj膮cej o aktywacji Konta Klienta;
 12. Newsletter 鈥Us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮, kt贸ra umo偶liwia korzystaj膮cym z niej klientom na otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczeg贸lno艣ci o produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowo艣ciach i promocjach, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

 

 1. Klientem Sklepu internetowego mo偶e by膰 osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych albo osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮. Osoba fizyczna posiadaj膮ca ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych mo偶e tak偶e by膰 Klientem Sklepu internetowego, je艣li nie narusza to powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.
 2. Zam贸wienia realizowane s膮 tylko na terenie Polski. W celu z艂o偶enia Zam贸wienia obejmuj膮cego wysy艂k臋 do innego kraju nale偶y skontaktowa膰 si臋 indywidualnie ze Sprzedawc膮.
 3. Ceny w Sklepie internetowym wyra偶one s膮 w z艂otych polskich i zawieraj膮 podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawieraj膮 ewentualnych koszt贸w wysy艂ki, kt贸re s膮 zale偶ne od wybranego przez Klienta sposobu p艂atno艣ci i Dostawy. Klient jest informowany o kosztach Dostawy w trakcie sk艂adania Zam贸wienia.
 4. Je艣li nie zosta艂o to wyra藕nie wskazane w informacji handlowej, towary prezentowane w Sklepie internetowym s膮 nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest Sprzedawca.
 5. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowi膮 oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz s膮 zaproszeniem do sk艂adania ofert, nawet je艣li informacja ta zawiera jednostkow膮 cen臋 towaru.

 

 • 2 艢wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮:
 1. W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Us艂ugodawca zobowi膮zuje si臋 do 艣wiadczenia Us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w zakresie i na warunkach okre艣lonych w niniejszym Regulaminie.
 2. 艢wiadczenie przez Us艂ugodawc臋 Us艂ug drog膮 elektroniczn膮 jest bezp艂atne.
 3. Warunki zawarcia umowy o 艣wiadczenie Us艂ug drog膮 elektroniczn膮:
 1. Us艂uga Konto Klienta:

-Umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 polegaj膮cej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

-Do dokonania Rejestracji niezb臋dne jest podanie w formularzu rejestracyjnym nast臋puj膮cych danych przez Klienta: adres e-mail oraz Has艂o.

-Umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 polegaj膮cej na prowadzeniu Konta Klienta jest zawierana na czas nieoznaczony.

 1. Us艂uga interaktywny formularz:

-Umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 polegaj膮cej na udost臋pnieniu interaktywnego formularza umo偶liwiaj膮cego z艂o偶enie Zam贸wienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpocz臋cia korzystania z powy偶szej us艂ugi (dodanie produktu do Koszyka).

-Umowa o 艣wiadczenie us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 polegaj膮cej na udost臋pnieniu interaktywnego formularza umo偶liwiaj膮cego z艂o偶enie Zam贸wienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 z艂o偶enia Zam贸wienia.

 1. Us艂uga Newsletter:

-Umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi drog膮 elektroniczn膮- Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie Sklepu internetowego adresu e-mail i zatwierdzenia zgody na przesy艂anie wiadomo艣ci mailowych.

– Umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi drog膮 elektroniczn膮- Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.

 1. Warunki rozwi膮zywania przez Klienta um贸w o 艣wiadczenie Us艂ug drog膮 elektroniczn膮:
 1. Klientowi przys艂uguje prawo do wypowiedzenia umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 o charakterze ci膮g艂ym przez Us艂ugodawc臋 w ka偶dej chwili (np. usuni臋cie Konta Klienta, rezygnacja z us艂ugi Newsletter). Wypowiedzenie umowy nast臋puje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych koszt贸w i bez wskazania przyczyny.
 2. Wypowiedzenia umowy mo偶na tak偶e dokona膰 poprzez przes艂anie odpowiedniego o艣wiadczenia na adres mailowy Us艂ugodawcy lub te偶 pisemnie na adres korespondencyjny Us艂ugodawcy (dane kontaktowe wskazane na stronie Sklepu internetowego w zak艂adce 鈥濳ontakt鈥).
 3. Umowa w takim przypadku wygasa po up艂ywie 7 dni od chwili otrzymania przez Us艂ugodawc臋 wypowiedzenia.
 1. Us艂ugodawca ma prawo wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza tre艣ci o charakterze bezprawnym.
 2. Wypowiedzenie i rozwi膮zanie umowy nie wi膮偶e si臋 z utrat膮 praw ju偶 nabytych przez Klient贸w korzystaj膮cych z Sklepu internetowego Sprzedawcy.
 3. Konsument ma prawo do odst膮pienia od umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w terminie 14 dni od jej zawarcia (na zasadach okre艣lonych w 搂 7 Regulaminu).
 • 3 Zawarcie umowy sprzeda偶y
 1. W celu z艂o偶enia Zam贸wienia Klient powinien wybra膰 do Koszyka interesuj膮ce produkty, wybra膰 spos贸b Dostawy, wybra膰 metod臋 p艂atno艣ci i poda膰 swoje dane kontaktowe.
 2. Czynno艣ci wskazane w 搂 3.1 s膮 wykonywane przez Klienta przy u偶yciu interaktywnego formularza. W przypadku problem贸w ze z艂o偶eniem Zam贸wienia Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawc膮.
 3. W trakcie sk艂adania Zam贸wienia Klient zobowi膮zany jest do podania danych odpowiadaj膮cych prawdzie.
 4. Przed z艂o偶eniem Zam贸wienia Klient jest zobowi膮zany do 聽potwierdzenia zapoznania si臋 z Regulaminem.
 5. Z艂o偶enie zam贸wienia nast臋puje w momencie klikni臋cia w przycisk 鈥瀦am贸wienie z obowi膮zkiem zap艂aty鈥, lub w inny z r贸wnowa偶nym sformu艂owaniem.
 6. Po otrzymaniu przez system Sklepu internetowego Zam贸wienia, ka偶dorazowo wysy艂ana b臋dzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomo艣膰 potwierdzaj膮c膮 otrzymanie Zam贸wienia.
 7. Zam贸wienie, kt贸rego otrzymanie zosta艂o potwierdzone przez system Sklepu internetowego (搂3.6 Regulaminu) stanowi ofert臋 w rozumieniu art. 66 搂 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstaw臋 do zawarcia umowy sprzeda偶y pomi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.
 8. Sprzedawca w przypadku przyst膮pienia do realizacji Zam贸wienia potwierdza ten fakt osobn膮 wiadomo艣ci膮 mailow膮.
 9. Umow臋 sprzeda偶y uwa偶a si臋 za zawart膮 w chwili otrzymania przez Klienta wiadomo艣ci od Sprzedawcy, potwierdzaj膮cej przyst膮pienie do realizacji Zam贸wienia (wiadomo艣膰, o kt贸rej mowa w 搂 3.8 Regulaminu)

 

 • 4 P艂atno艣膰, dostawa, odbi贸r

 

 • P艂atno艣膰:

 

 1. Z tytu艂u wykonania umowy sprzeda偶y Klient zobowi膮zany jest zap艂aci膰 wskazan膮 w zam贸wieniu Cen臋 towar贸w oraz koszt ich Dostawy.
 2. P艂atno艣膰 nast臋puje w wybranej przez Klienta formie. Dost臋pne opcje p艂atno艣ci s膮 wskazane na stronie Sklepu internetowego.

 

 • Dostawa:

 

 1. Klient dokonuje wyboru sposobu Dostawy spo艣r贸d dost臋pnych na stronie Sklepu internetowego mo偶liwo艣ci.
 2. Czas Dostawy uzale偶niony jest od sposobu Dostawy wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczy膰 7 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzeda偶y zgodnie z 搂 3.8 Regulaminu.

 

 • Odbi贸r towar贸w:

 

 1. Sprzedawca informuj臋 偶e Klientom przys艂uguje prawo do sprawdzenia stanu przesy艂ki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w Zam贸wieniu. Sprawdzenia stanu przesy艂ki przys艂uguje przed jej odbiorem od przewo藕nika.
 2. W przypadku kiedy, przed wydaniemprzesy艂ki聽oka偶e si臋, 偶e uleg艂a ona uszkodzeniu b膮d藕 dozna艂a ubytku to przewo藕nik ma obowi膮zek sam niezw艂ocznie ustali膰 聽protokolarnie stan przesy艂ki oraz okoliczno艣ci powstania szkody. Jednak w wi臋kszo艣ci przypadk贸w Przewo藕nik wykonuje te czynno艣ci na 偶膮danie uprawnionej do odbioru osoby.
 3. Informujemy, 偶e je偶eli聽po wydaniu przesy艂ki聽zauwa偶膮 Pa艅stwo ubytek lub uszkodzenie niedaj膮ce si臋 z zauwa偶y膰 z zewn膮trz, to przys艂uguje Pa艅stwu prawo, niezw艂ocznie po ujawnieniu szkody, nie p贸藕niej jednak ni偶 w ci膮gu 7 dni od odbioru przesy艂ki, 偶膮da膰 od przewo藕nika ustalenia stanu przesy艂ki.
 4. W przypadku jakichkolwiek problem贸w b膮d藕 w膮tpliwo艣ci prosimy o kontakt ze Sprzedawc膮.

 

 • 5聽Dane osobowe
 1. Dane osobowe Klient贸w s膮 przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji um贸w zawartych w ramach dzia艂alno艣ci Sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest ka偶dorazowo dobrowolne, ale niezb臋dne do wykonania danej umowy. Do um贸w zawartych w ramach dzia艂alno艣ci Sklepu internetowego zaliczamy:
   1. Zawarcie i realizacja umowy sprzeda偶y,
   2. Przesy艂anie wiadomo艣ci zawieraj膮cej informacje handlowe (za uprzedni膮 zgod膮 wyra偶on膮 w formie zapisu na Newsletter),
   3. Prowadzenie Konta Klienta po uprzedniej Rejestracji na stronie Sklepu internetowego.
 2. Administrator danych wymaga podania jedynie tych danych osobowych, kt贸re s膮 niezb臋dne do prawid艂owego wykonania umowy zawartej w ramach dzia艂alno艣ci Sklepu internetowego. Dane osobowe przetwarzane s膮 zgodnie z przepisami dotycz膮cymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdro偶on膮 polityk膮 ochrony danych i s膮 przetwarzane w zakresie i celu niezb臋dnym do nawi膮zania, ukszta艂towania tre艣ci umowy, zmiany, b膮d藕 jej rozwi膮zania oraz prawid艂owej realizacji Us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮.
 3. Administrator danych wprowadzi艂 艣rodki techniczne i organizacyjne maj膮ce na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klient贸w danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.
 4. Dane osobowe Klient贸w mog膮 by膰 przekazane:
   1. Wybranemu przez Klienta przewo藕nikowi lub po艣rednikowi realizuj膮cemu przesy艂ki na zlecenie Administratora danych- w przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesy艂k膮 pocztow膮 lub przesy艂k膮 kuriersk膮.
   2. Wybranemu przez Klienta podmiotowi obs艂uguj膮cemu p艂atno艣ci w Sklepie Internetowym- w przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu p艂atno艣ci elektronicznych lub kart膮 p艂atnicz膮.
   3. Firmie ksi臋gowej dokonuj膮cej rozlicze艅 podatkowych Sklepu internetowego- w przypadku Klient贸w, kt贸rzy zawarli z Administratorem danych umow臋 sprzeda偶y.
   4. Firmie dostarczaj膮cej oprogramowanie do prowadzenia Sklepu internetowego lub firmie b臋d膮cej hostingodawc膮 Sklepu internetowego, w zakresie obs艂ugi i poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego.
 5. Podmiotom wskazanym w 搂 5.4. s膮 przekazywane tylko dane niezb臋dne do prawid艂owego wykonania us艂ugi.
 6. Administrator danych ma prawo udost臋pni膰 dane osobowe Klienta podmiotom upowa偶nionym na podstawie okre艣lonych przepis贸w prawa (np. organom 艣cigania).
 7. O ile przepisy prawa nie stanowi膮 inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Klienta tak d艂ugo jak jest to konieczne do realizacji cel贸w, dla kt贸rych ww. dane zosta艂y zebrane.
 8. Klient, kt贸rego dane osobowe s膮 przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dost臋pu do danych, sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a tak偶e prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt贸rym jest Urz膮d Ochrony Danych Osobowych.
 9. Usuni臋cie danych 聽osobowych mo偶e nast膮pi膰 na skutek cofni臋cia zgody b膮d藕 wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klient贸w po rozwi膮zaniu umowy lub cofni臋ciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszcze艅 przed s膮dem lub je偶eli przepisy krajowe albo unijne b膮d藕 prawa mi臋dzynarodowego obliguj膮 Administratora danych do retencji danych.
 11. Kontakt z osob膮 nadzoruj膮c膮 przetwarzanie danych osobowych jest mo偶liwy drog膮 elektroniczn膮 pod adresem e-mail: izabela@kombokolor.com b膮d藕 listownie na adres: KOMBOKOLOR IZABELA JANKOWSKA, Prokowskie Chr贸sty Rybacka 20A, 83-300 Kartuzy.

 

 • 6 Reklamacje
 1. Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 do dostarczania produkt贸w pozbawionych wad fizycznych i prawnych, chyba 偶e w opisie produktu Sprzedawca wskazuje, 偶e produkt nie jest pe艂nowarto艣ciowy.
 2. Sprzedawca odpowiada za sprzedawane produkty na zasadach okre艣lonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowi膮zuj膮cych przepisach prawa.
 3. Gdy zakupiony przez Klienta produkt posiada wad臋 nale偶y o tym fakcie zawiadomi膰 Sprzedawc臋. Cz臋sto zasadne jest przes艂anie reklamowanego produktu do Sprzedawcy w celu jego zbadania.
 4. Zalecane jest aby Klient sk艂adaj膮c reklamacj臋 zakupionego produktu:
 1. przekaza艂 Sprzedawcy informacje dotycz膮ce przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci okre艣li艂 rodzaj i dat臋 wyst膮pienia wady;
 2. okre艣li艂 偶膮danie zwi膮zane z reklamacj膮 produktu (naprawa towaru, wymiana towaru na nowy, obni偶enie ceny, odst膮pienie od umowy);
 3. poda艂 swoje dane kontaktowe.
 1. Sprzedawca informuje, 偶e w przypadku produkt贸w obj臋tych tak偶e gwarancj膮 uprawnienia z tego tytu艂u nale偶y wykonywa膰 zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany produkt nie wy艂膮cza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnie艅 Klienta z tytu艂u odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy w zakresie okre艣lonym ustaw膮 kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 2. Klient mo偶e zg艂asza膰 r贸wnie偶 reklamacje zwi膮zane z funkcjonowaniem strony Sklepu internetowego lub korzystania z Us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮.
 3. Rozpatrzenie reklamacji nast臋puje niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie 14 dni.
 4. Odpowied藕 w sprawie reklamacji zostanie wysy艂ana na podany przez Klienta adres mailowy lub w inny wskazany przez Klienta spos贸b.
 5. W celu u艂atwienia procedury reklamacji Klient mo偶e skorzysta膰 z formularza reklamacyjnego 聽udost臋pnianego przez Sprzedawc臋.
 • 7 Odst膮pienie od umowy
 1. Klient b臋d膮cy jednocze艣nie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego聽 z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), kt贸ry zawar艂 umow臋 na odleg艂o艣膰, mo偶e od niej odst膮pi膰 bez podania przyczyny, sk艂adaj膮c stosowne o艣wiadczenie w terminie czternastu (14) 聽dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem. O艣wiadczenie mo偶na wys艂a膰 na adres mailowy b膮d藕 listowny Sklepu internetowego.
 1. Termin czternastodniowy, w kt贸rym Konsument mo偶e odst膮pi膰 od umowy liczony jest od dnia:
 1. obj臋cia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazan膮 przez niego osob臋 trzeci膮 inn膮 ni偶 przewo藕nik 鈥 w przypadku gdy odst膮pienie dotyczy umowy sprzeda偶y (wyj膮tki okre艣lania pocz膮tkowego terminu przy umowie sprzeda偶y wskazane s膮 w punktach b) i c));
 2. obj臋cia ostatniej partii lub cz臋艣ci w posiadanie przez Konsumenta lub wskazan膮 przez niego osob臋 inn膮 ni偶 przewo藕nik 鈥 w przypadku gdy odst膮pienie dotyczy umowy sprzeda偶y obejmuj膮cej wiele towar贸w dostarczanych partiami lub w cz臋艣ciach;
 3. obj臋cia pierwszego z towar贸w w posiadanie przez Konsumenta lub wskazan膮 przez niego osob臋 trzeci膮 inn膮 ni偶 przewo藕nik 鈥 w przypadku gdy odst膮pienie dotyczy umowy sprzeda偶y polegaj膮cej na regularnym dostarczaniu towar贸w przez okre艣lony czas;
 4. zawarcia umowy 鈥 w przypadku gdy odst膮pienie dotyczy Us艂ugi 艣wiadczonej drog膮 elektroniczn膮.
 1. Sprzedawca niezw艂ocznie po otrzymaniu o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy przesy艂a Konsumentowi wiadomo艣ci膮 mailow膮 potwierdzenie otrzymania ww. o艣wiadczenia.
 2. W razie odst膮pienia od umowy – umowa sprzeda偶y lub umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 jest uwa偶ana za niezawart膮. To, co Strony 艣wiadczy艂y, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, 偶e zmiana by艂a konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, b膮d藕 te偶 ma zastosowanie 搂 7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nast膮pi膰 niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie czternastu dni.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Konsument, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
 4. Konsument ponosi tylko bezpo艣rednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
 5. Je偶eli Konsument wybra艂 spos贸b dostarczenia rzeczy inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc臋, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w
 6. Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci rzeczy b臋d膮ce wynikiem korzystania z niej w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Prawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do um贸w:
 1. o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli przedsi臋biorca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez przedsi臋biorc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy;
 2. w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy;
 3. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;
 5. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
 6. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;
 7. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 napoje alkoholowe, kt贸rych cena zosta艂a uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda偶y, a kt贸rych dostarczenie mo偶e nast膮pi膰 dopiero po up艂ywie 30 dni i kt贸rych warto艣膰 zale偶y od waha艅 na rynku, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie ma kontroli;
 8. w kt贸rej konsument wyra藕nie 偶膮da艂, aby przedsi臋biorca do niego przyjecha艂 w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je偶eli przedsi臋biorca 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania konsument 偶膮da艂, lub dostarcza rzeczy inne ni偶 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst膮pienia od umowy przys艂uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub rzeczy;
 9. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o 艣wiadczenie us艂ug w zakresie zakwaterowania, innych ni偶 do cel贸w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod贸w, gastronomii, us艂ug zwi膮zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je偶eli w umowie oznaczono dzie艅 lub okres 艣wiadczenia us艂ugi;
 13. o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.
 1. Najp贸藕niej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwa艂ym no艣niku pouczenie o odst膮pieniu od umowy.
 • 8 Informacje dodatkowe
 1. Aby unikn膮膰 ewentualnych rozbie偶no艣ci czy te偶 b艂臋d贸w zaleca si臋 aby urz膮dzenia za pomoc膮 kt贸rego Klient korzysta ze Sklepu internetowego spe艂nia艂o co najmniej nast臋puj膮ce wymagania techniczne kt贸re s膮 niezb臋dne do wsp贸艂pracy z systemem teleinformatycznym, kt贸rym pos艂uguje si臋 Us艂ugodawca:
 1. Komputer lub urz膮dzenie mobilne z dost臋pem do Internetu.
 2. Uaktualniona przegl膮darka internetowa.
 3. Rozdzielczo艣膰 monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit
 4. Posiadanie przez Klienta konta e-mail.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy obowi膮zuj膮cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.
 2. Zmiany w regulaminie:
 1. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, o czym Klient posiadaj膮cy Konto Klienta zostanie powiadomiony najp贸藕niej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wej艣cia w 偶ycie zmian. Informacja o zmianach zostanie r贸wnie偶 wyra偶ona w wyra藕ny spos贸b poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego. Ponadto Klient zostanie ka偶dorazowo poproszony o akceptacj臋 nowego regulaminu przed z艂o偶eniem Zam贸wienia.
 2. Zmieniony regulamin wi膮偶e Klienta, je偶eli zosta艂y zachowane wymagania okre艣lone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient zosta艂 prawid艂owo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedzia艂 umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 o charakterze ci膮g艂ym w terminie 30 dni.
 3. Zmiany regulaminu nie b臋d膮 w 偶aden spos贸b narusza膰 praw nabytych przez Klient贸w korzystaj膮cych ze Sklepu internetowego przed dniem wej艣cia w 偶ycie zmian, w szczeg贸lno艣ci nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na z艂o偶one i/lub realizowane Zam贸wienia. W takim przypadku Zam贸wienia te b臋d膮 realizowane na zasadach okre艣lonych w poprzednim regulaminie.
 1. Umowa sprzeda偶y towar贸w zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w j臋zyku polskim.
 2. Klient b臋d膮cy Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawc膮 ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Konsument mo偶e m.in.:
 1. zwr贸ci膰 si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego dzia艂aj膮cego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z zawartej Umowy Sprzeda偶y.
 2. zwr贸ci膰 si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮.
 3. uzyska膰 bezp艂atn膮 pomoc w sprawie rozstrzygni臋cia sporu mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮, korzystaj膮c z bezp艂atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w (m.in. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich).
 4. z艂o偶y膰 skarg臋 poprzez formularz dost臋pny pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Jest to unijna 聽platforma internetowego systemu rozstrzygania spor贸w pomi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami. Platforma ta dzia艂a we wszystkich j臋zykach Unii Europejskiej i mog膮 Pa艅stwo z 聽niej skorzysta膰 po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej u Sprzedawcy.
 1. Ewentualne spory powsta艂e pomi臋dzy Sprzedawc膮, a Klientem nieb臋d膮cym jednocze艣nie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego聽 z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostaj膮 poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Sprzedawcy.
 2. Ewentualne spory powsta艂e pomi臋dzy Sprzedawc膮, a Klientem b臋d膮cym jednocze艣nie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego聽 z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostaj膮 poddane w艂a艣ciwym s膮dom powszechnym zgodnie z powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.

 

Pomoc prawn膮 w zakresie regulaminu 艣wiadczy Kancelaria LS Polska dost臋pna pod adresem- https://lspl.pl/